ag亚游国际官网阿弥陀佛

 中国历史     |      2020-02-27 01:32

阿弥陀佛出自道绰所着的《安乐集》。道绰是隋唐时期佛教净土宗高僧,佛教中称阿弥陀佛是西方极乐世界中最大的佛,音译为无量寿佛或无量光佛。道绰提倡口念佛号,并在《安乐集》中说:若常念阿弥陀佛,即能解除八十亿劫生死之罪。 表示谢天谢地的意思。